Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.895 97 Va-S
Chương 1: Một số vấn đề chung về đình công và quyền đình công Chương 2: Đình công - Thực trạng và những bài học Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong giải quyết...
Đang xem: 1776