Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.922 03 NG527NH
Cuốn đại từ điển này thu thập và giải nghĩa các lớp từ sau đây: Từ phổ thông, từ địa phương, tiếng lóng, từ cổ, từ gốc Hán, từ Hán - Việt, danh từ chuyên môn thuộc các ngành, tên các món ăn nổi tiếng.
Ký hiệu xếp giá: 339 K312T
Chủ đề: Kinh tế vi mô
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; Cung cầu và giá thị trường; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Lý thuyết về sản xuất và chi phí; Thị trường...
Ký hiệu xếp giá: 330.010 76 Ki-T
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
PHẦN I: TÓM TẮT LÝ THUYẾT Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia Chương 3: Lý thuyết xác định sản phẩm quốc gia Chương 4: Chính sách tài khoá và ngoại thương...
Ký hiệu xếp giá: 339.076 C125H
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất; Giá cả và sản lượng trong thị...
Ký hiệu xếp giá: 330.010 76 Ki-T
Chương 1: Chương mở đầu Chương 2: Cung cầu hàng hoá và giá cả thị trường Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất Chương 5: Giá cả và sản...
Ký hiệu xếp giá: 339 T429T
Cuốn sách trình bày phần lý thuyết và bài tập - bài giải - trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô, nội dung cụ thể gồm: khái quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; lý thuyết xác định sản lượng quốc...
Đang xem: 1604