Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 337 NG527T
Cuốn tài liệu chuyên khảo này được biên soạn dành cho sinh viên, giáo viên, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách về thương mại dịch vụ ở Việt Nam. Tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp kinh...
Ký hiệu xếp giá: 658.404 Qu-N
Chủ đề: Quản lý dự án
Chương 1: Khái luận chung về đầu tư và đầu tư trực tiếp FDI Chương 2: Quản trị các giai đoạn của dự án FDI Chương 3: Chuyển giao công nghệ qua các dự án FDI
Đang xem: 1023