Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541.34507 N5769g 2015
Cuốn sách trình bày những đặc tính chung của hệ keo, hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ, tính chất của hệ keo, độ bền và sự keo tụ của hệ keo, nhũ tượng, hợp chất cao phân tử và dung dịch của hợp chất...
Đang xem: 834