Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5768G2013
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu học phần quản trị kinh doanh khách sạn; lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của kinh doanh khách sạn; các nội dung cơ bản của kinh doanh...
Ký hiệu xếp giá: 647.94068 N5768G
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn, tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực của...
Ký hiệu xếp giá: 338.4 NG527V 2012
Khái quát về lịch sử phát triển kinh doanh lữ hành và các nội dung cơ bản của kinh doanh. Cơ cấu tổ chức và quản trị nhân lực của doanh nghiệp lữ hành, tổ chức kinh doanh của địa lý lữ hành, xây dựng...
Ký hiệu xếp giá: 338.4791 N5768g 2012
Giáo trình giới thiệu vai trò của tâm lý học xã hội trong du lịch. Trình bày một số vấn đề cơ bản về tâm lý học xã hội như sự hình thành và phát triển tâm lý xã hội, các hiện tượng và qui luật tâm lý...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 503 Ma-D
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Các mạch một chiều siêu ân và âm thanh Chương 2: Các mạch RE và IF Chương 3: Các mạch VIDEO Chương 4: Các mạch dao động và tạo sóng Chương 5: Các mạch số Chương 6: Mạch Lọc Chương 7: Các...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 503 Ma-D
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Mạch giám sát bộ vi xử lý Digital Chương 2: Các mạch ghép bội / Chuyển mạch Chương 3: Mạch giao tiếp Chương 4: Mạch cầu Chương 5: Mạch tốc độ cao Chương 6: Các mạch bộ so sánh và OP-AMP...
Đang xem: 287