Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.6 Bo-N
Chủ đề: Máy thủy lực
Chương 1: Khái niệm chung và phân loại Chương 2: Các nguyên lý hoạt động của Bơm, Quạt và Máy nén Chương 3: Các loại bơm Chương 4: Các loại quạt Chương 5: Máy nén :
Ký hiệu xếp giá: 660.28 NG527V
Nội dung cuốn sách đề cập là nhuyên lý cấu tạo và các quá trình xảy ra trong các thiết bị truyền nhiệt, chuyển khối. Từ đó nêu lên các bước tính cân bằng nhiệt, chuyển khối trong mỗi loại thiết bị...
Đang xem: 967