Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425 NG527V
Cuốn sách này trình bày các vấn đề về cấu trúc ngữ pháp Anh văn: từ loại, danh từ, mạo từ, đại từ, động từ, sử dụng các thì, mệnh đề, chuyển đổi về thì, cấu trúc song song ..., cách sử dụng căn bản,...
Ký hiệu xếp giá: 658.800 1 Ma-B
Chủ đề: Marketing
Mục lục I. Khách hàng là ưu tiên hàng đầu II. Quảng bá tối đa III. Xây dựng sản phẩm mạnh IV. Phát triển chiến lược tiếp thị
Đang xem: 405