Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
13 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.611 B100CH
Sách gồm các dạng bài luyện tập cách viết, cách đọc, cách sử dụng chữ Kanji.
Ký hiệu xếp giá: 005.362 04 Web
Chương 1: Giới thiệu : Tầm quan trọng của tính tiện dụng Chương 2: Thiết kế trang Chương 3: Thiết kế nội dung Chương 4: Thiết kế Site Chương 5: Thiết kế Intranet Chương 6: Khả năng truy cập của người...
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách trình bày các kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật từ dễ đến khó dành cho người mới bắt đầu học.
Ký hiệu xếp giá: 495.615 GI-108T
Sách gồm các nội dung luyện kỹ năng giao tiếp thông qua các hình ảnh truyện tranh.
Ký hiệu xếp giá: 781 TK
Ký hiệu xếp giá: 621.385 090 34 Nh-D
Phần 1: Cơ sở Phần 2: Cảnh quang nền công nghiệp Phần 3: Những công nghệ cao cấp, Internet, Điểm hội tụ và vô tuyến
Ký hiệu xếp giá: 495.65 T306NH
Sách bao gồm văn phạm và từ vựng sử dụng cho người học tiếng Nhật trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.600 883 3 T306NH
Sách gồm những nội dung sau: những vấn đề cơ bản về kinh doanh, về kính ngữ, cách sử dụng kính ngữ, cách viết văn kinh doanh.

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 2350