Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71B268
The Intelligent Business Pre - Intermediate Skill Book uses a practical approach to help you develop important business skills: Presentations, attending meetings, telephoning, negotiating and...
Đang xem: 608