Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2 N312V
Tập sách sưu tầm, giới thiệu các bài vè nói về quan hệ gia đình. Thông qua phân tích nội dung các mối quan hệ ấy và thái độ qua các bài vè ấy làm rõ cái nền của đạo lý văn hóa gia đình xứ nghệ.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2 N312V
Tập sách sưu tầm, giới thiệu các bài vè phản ánh phong tục, tập quán trong làng xã ở xứ Nghệ. Bao gồm: những bài vè nói về triết lý sự đời và nhà giàu; về thân phận người đi oqr, người làm thuê; về...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 974 2 N312V
Tập sách sưu tầm, giới thiệu các bài vè nói về đánh Tây đoan bắt rượu, bắt muối; về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; về các phong trào cách mạng ở xứ Nghệ từ sau phogn trào Xô Viết Nghệ Tĩnh cho đến năm...
Đang xem: 1069