Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.85 S6564n
Cung cấp lý thuyết và các bước để hình thành kỹ năng bán hàng bằng câu chuyện trong lúc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, thuyết trình, xử lí ý kiến phản bác, chốt đơn hàng và chăm sóc khách hàng...
Đang xem: 5980