Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3PH104Đ
Chủ đề: Điện tử
Sách gồm các nội dung chính sau: cơ sở kỹ thuật điện, kỹ thuật đo, các linh kiện điện tử, các linh kiện bán dẫn, các vi mạch ANALOG và DIGITAL, mạch ổn áp tuyến tính, đặc biệt là bộ cấp nguồn dành...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 500 4Monitor
Chương 1: Một số linh kiện thường dùng trong Monitoe vi tính Chương 2: Vi mạch Analog - Digital sử dụng trong Monitoe vi tính Chương 3: Tổng quan về Monitoe vi tính Chương 4: Card màn hình Chương 5:...
Đang xem: 740