Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.028NG527Đ
Trình bày các khái niệm chung về vệ sinh và an toàn thực phẩm; Ngộ độc thực phẩm do: vi sinh vật, nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm chứa độc tố, quá trình chế biến và bảo quản, các chất phụ gia thực...
Ký hiệu xếp giá: 641.4Ve-P
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật Chương 3: Ngộ độc thực phẩm do nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm chứa độc tố Chương 4: Ngộ độc thực phẩm do các quá trình chế biến và bảo...
Đang xem: 674