Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48TR120V
Sách giới thiệu tổng quát các khái niệm và nguyên tắc kế toán tài chính của Mỹ, bao gồm các nội dung chính sau: Môi trường kế toán, mô hình kế toán cơ bản, kế toán trong công ty thương mại, kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.45Ke-N
Chủ đề: Kế toán chi phí
Chương 1: Cơ sở lý luận của giá thành sản phẩm Chương 2: Hạch toán giá thành ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Những định hướng cơ bản ... Chương 3: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá...
Ký hiệu xếp giá: 657Ke-C
Chương 1: Một số vấn đề chung của kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh Chương 3: Tài khoản kế toán Chương 4: Kế toán kép Chương 5: Tính giá các đối tượng kế...
Ký hiệu xếp giá: 621.39PH104TH
Sách trình bày: cấu trúc cơ bản, kỹ thuật lựa chọn và lắp ráp máy tính (giới thiệu chung, các bộ phận chính của máy tính, các bộ phận ngoại vi của máy tính, các chỉ tiêu kỹ thuật khi chọn máy tính,...
Đang xem: 1425