Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 335.001 076Ch-H
Phần I: HỆ THỐNG CÂU HỎI Phần II: GỢI Ý TRẢ LỜI
Ký hiệu xếp giá: 621.9PH104V
Chủ đề: Máy công cụ
Nội dung của quyển sách bao gồm: động học máy công cụ; máy tiện; máy phay; máy chuyển động thẳng; máy khoan - doa; máy mài; máy gia công bánh răng; máy gia công tia lửa điện; tính toán và điều chỉnh...
Ký hiệu xếp giá: 332.6P534G
Giáo trình này tập trung vào những kiến thức căn bản về thị trường vốn: khái niệm, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, các công cụ đầu tư trên thị trường, các phương thức huy động và tài trợ đầu tư...
Ký hiệu xếp giá: 340Ph-C
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước Chương 2: Một số vấn đề chung về pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa Chương 3: Hệ thống pháp luật VN và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền VN
Đang xem: 1391