Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
10 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 624.183 4 NG527V
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: cấu tạo chung của bê tông cốt sợi, tính chất của bê tông cốt sợi thép, cơ sở tính toán kết cấu bê tông cốt sợi thép.
Ký hiệu xếp giá: 612.3 D584 2006
Chủ đề: Dinh dưỡng
Cuốn sách gồm 13 bài: dinh dưỡng sức khỏe và bệnh tật, vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng, dinh dưỡng hợp lý cho các lứa tuổi, giá trị dinh dưỡng các nhóm thực phẩm, các bệnh thiếu dinh dưỡng có...
Ký hiệu xếp giá: 343.07 PH104D
Nội dung cuốn sách này gồm có: pháp luật kinh tế - khái niệm, giới hạn và những thách thức mới; trật tự kinh tế và quyền tài sản; pháp luật doanh nghiệp, pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, pháp...
Ký hiệu xếp giá: 781 TK
Ký hiệu xếp giá: 624.32 NG527NH
Nội dung cuốn sách bao gồm các vấn đề cơ bản về công trình trên đường ô tô và trên đường sắt; các bộ phận và các hệ thống chính của công trình cầu; các bước triển khai thực hiện một dự án cầu; các...
Ký hiệu xếp giá: 624.32 NG527NH
Nội dung cuốn sách bao gồm các vấn đề cơ bản về công trình trên đường ô tô và trên đường sắt; các bộ phận và các hệ thống chính của công trình cầu; các bước triển khai thực hiện một dự án cầu; các...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 321 T550Đ
Cuốn từ điển giải thích các từ tiếng Việt theo nghĩa tiếng Anh. Bên cạnh việc loại bớt những từ, cụm từ không phù hợp với cách diễn đạt tiếng Anh hiện nay, từ điển cung cấp nhiều thí dụ để làm cho...
Ký hiệu xếp giá: 691 PH513V
Cuốn sách này giới thiệu những vấn đề chung nhất, phân tích những cơ sở lý thuyết của mối tương quan giữa thành phần, cấu trúc và tính chất với các giải pháp công nghệ thích hợp để đạt được những chỉ...
Đang xem: 570