Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547 Ph-C
Mục lục Chương I: Mốt số khái niệm cơ bản thường gặp trong hoá học và trong kỹ thuật tổng hợp hoá học CHương II: Nitro hoá Chương III: Sufo hoá Chương IV: Halogen hoá Chương V: Ankyl hoá Chương VI:...
Ký hiệu xếp giá: 615.19 P535h 1 2006
Nội dung trong tập 1 của cuốn sách bao gồm 2 chương (từ chương 1 đến chương 2). Giới thiệu về hóa dược - quá khứ hiện tại và tương lai, các yếu tố hóa lý và cấu trúc hóa học ảnh hưởng đến tác dụng...
Ký hiệu xếp giá: 615.19 P535h 2 2009
Chủ đề: Hóa dược học
Nội dung trong tập 2 của cuốn sách bao gồm 15 chương (từ chương 3 đến chương 17). Giới thiệu các nhóm thuốc khác nhau tác dụng tới các loại bệnh khác nhau hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày mà con...
Ký hiệu xếp giá: 668 To-C
Chương 1: Tổng hợp toán phần Cephalosporin Chương 2: Các kháng sinh Cephalosporin Chương 3: Tổng hợp Emetin Chương 4: Tổng hợp Reserpin Chương 5: Tổng hợp Vincamin Chương 6: Tổng hợp Vincadifformin...
Đang xem: 1337