Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.362 621 8Cad/cam
Chương 1: Mở đầu Phần I : Công nghệ thông tin - Cơ sở của CAD/CAM Chương 2: Biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính Chương 3: Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của máy tính Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 006.6Đô-T
Chương 1: Các cơ sở về phần cứng Chương 2: Đồ thị và đa giác Chương 3: Phép biến đổi 2 chiều Chương 4: Cấu trúc dữ liệu đồ họa Chương 5: Cửa sổ và lỗ hình Chương 6: Đồ họa 3 chiều - Các phép chiếu...
Ký hiệu xếp giá: 670.285PH105H
CAD/CAM là công nghệ dựa trên cơ sở máy tính số, là nền tảng của các nhà máy tự động có sự tích hợp với máy tính trong tương lai. Nội dung cuốn sách này gồm: điều khiển số truyền thống, lập trình vật...
Ký hiệu xếp giá: 531.107 2Đ450S
Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 90 tiết, gồm ba phần: phần một có 9 chương gồm các nội dung thuộc lĩnh vực cơ học vật rắn - cơ học lý thuyết; Phần hai có 5 chương gồm các nội...
Đang xem: 1687