Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.807PH105M
Giáo trình trình bày những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại, các phương pháp gia công, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công, chuẩn và chuỗi kích...
Ký hiệu xếp giá: 621.807PH105M 2013
Giáo trình trình bày những nội dung sau: thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy, công nghệ gia công chi tiết điển hình, thiết kế đồ gá, công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí.
Ký hiệu xếp giá: 621.807H6786H
Chủ đề: Chế tạo máy
Nội dung sách gồm có: nội dung và trình tự thiết kế đồ án; nghiên cứu chi tiết gia công và tạo phôi; thiết kế trình tự gia công; thiết kế nguyên công; tính lượng dư và chế độ cắt; hướng dẫn thiết kế...
Đang xem: 532