Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 512.004 Ph-H
Chương 1: các vấn đề cơ bản Chương 2: Hàm dạng Chương 3: Phép biến đổi hình học Chương 4: Phép nội suy Chương 5: Vectơ tải nút tương đương
Ký hiệu xếp giá: 621.510 78 PH105Đ
Sách gồm 20 bài thực hành: vận hành và bảo trì bộ xử lý khí nén F-R-L; vận hành xy lanh tác động đơn; điều khiển gián tiếp một xy lanh tác động đơn; điều khiển xy lanh tác động kép; điều khiển xy...
Ký hiệu xếp giá: 006.6 Ph-H
Mục lục Chương I: Giới thiệu autodesk inventor Chương II: Công cụ vẽ phác CHương III: Vẽ phác 3-D Chương IV: Xây dựng mô hình Chương V: Lệnh extrude Chương VI: Lệnh revolve ................
Đang xem: 849