Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.010 76 Ki-M
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Chương 1: Nhập môn kinh tế vĩ mô Chương 2: Đo lường sản phẩm và giá cả Chương 3: Tổng cung và tổng cầu Chương 4: Tổng chi tiêu và sản lượng quốc gia Chương 5: Những dao động của tổng chi tiêu và...
Ký hiệu xếp giá: 670 Ky-H
1. Hàn hơi và cắt hơi 2. Hàn hồ quang điện 3. Hàn tự động và bán tự động 4. Một số khuyết tật của phần được hàn 5. Hàn đồng 6. Hàn thép chịu lực 7. Hàn đồ đúc 8. Hàn nối làm cứng bề mặt 9. Phòng...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 507 6 Ma-D
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 1: Các đơn vị và các khái niệm cơ bản Chương 2: Điện trở và định luật Ohm Chương 3: Các mạch điện trở ghép nối tiếp và song song Chương 4: Các định luật kirchhoff Chương 5: Định lý về mạng...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 507 6 Ma-D
Chủ đề: Mạch điện tử
Chương 14: Các mạch điện ba pha Chương 15: Hiện tượng chuyển tiếptrong các mạch điện một chiều Chương 16: Các hàm bậc thang, mái dốc và xung Chương 17: Đối ngẫu và tương tự Chương 18: Tính chuyển...
Ký hiệu xếp giá: 428.6 Ti-T
MỤC LỤC Lesson 1: Khí động lực học trong thiết kế ô tô Lesson 2: Siêu ánh sáng Lesson 3: Dự báo động đất Lesson 4: Cây lương thực nhiều hứa hẹn Lesson 5: Cá mập: Thể lý và vai trò của nó trong việc...
Ký hiệu xếp giá: 621.803 T550Đ
Từ điển bao gồm các thuật ngữ cơ khí thông dụng, được giải thích và minh họa bằng hình ảnh. Từ điển còn có phụ lục cần thiết như chi tiết và nguyên lý máy, hệ thống điện và điện tử trong ô tô, các...
Đang xem: 393