Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657A628
Brief Contents: Financial Accounting; Management Accounting.
Ký hiệu xếp giá: 658.15A628
Brief Contents: An Overview; The Management Control Structure; The Management Control Process; Special Management Control Situations.
Đang xem: 1216