Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.56D400S
Contents:PART 1: INTRODUCTION TO MECHANICA REFREGERATION AND FOOD PRESERVATION: Itroduction to Refrigeration; Food preservation; Food preservation and storage processes; PART 2: INTRODUCTION TO...
Ký hiệu xếp giá: 621.56Ro-D
Contents PART 1. INTRODUCTION TO MECHANICA REFREGERATION AND FOOD PRESERVATION CHAPTER 1. Itroduction to Refrigeration CHAPTER 2. Food preservation CHAPTER 3. Food preservation and storage processes...
Đang xem: 440