Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.45S9515
Contents: Trading Foreign Exchange: A changing Market in a Changing World; Some Basic Concepts: Foreign Exchange, the Foreign Exchange Rate, Payment and Settlement Systems; Structure of the Foreign...
Đang xem: 590