Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
32 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.68N841n 1
Sách tập hợp 500 câu hỏi thường gặp trong đề thi Năng lực Nhật ngữ, hướng dẫn ôn cả từ vựng, hán tự, ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.68N841n 2
Sách tập hợp 500 câu hỏi thường gặp trong đề thi Năng lực Nhật ngữ, hướng dẫn ôn cả từ vựng, hán tự, ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.68N841n 3
Sách tập hợp 500 câu hỏi thường gặp trong đề thi Năng lực Nhật ngữ, hướng dẫn ôn cả từ vựng, hán tự, ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.68N841n 4
Sách tập hợp 500 câu hỏi thường gặp trong đề thi Năng lực Nhật ngữ, hướng dẫn ôn cả từ vựng, hán tự, ngữ pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3H300T
Nội dung cuốn sách gồm các bài luyện đọc hiểu theo chủ đề, có đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.61H314-O
Nội dung cuốn sách gồm: luyện tập nghe hiểu, nghe nội dung, nghe từng trường hợp, nghe tổng hợp.
Ký hiệu xếp giá: 495.65H314-O
Nội dung cuốn sách gồm: những từ có phần giống nhau, những từ có nghĩa giống nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.681H314-O
Nội dung cuốn sách gồm: từ vựng âm giống nhau cách đọc giống nhau, từ âm giống nhau cách đọc khác nhau, biểu hiện phó từ, từ chuyển tiếp.
Ký hiệu xếp giá: 495.684H675l 2
Sách trình bày những kỹ năng để tìm kiếm thông tin và nắm bắt ý chính, vừa học vừa ôn lại, củng cố thêm kiến thức về những điểm văn phạm mấu chốt - nền tảng cho việc đọc hiểu, như những cách nối câu,...
Ký hiệu xếp giá: 495.681H675l 2 2016
Sách trình bày những kiến thức về ngôn ngữ, Hán tự và những từ được viết bằng Hán tự thường thấy ở những bảng biểu hay những văn bản; kiến thức Hán tự để phục vụ cho phần thi đọc hiểu của kỳ thi năng...

Trước

01

02

03

04

Sau

Đang xem: 350