Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.85 W436
Chủ đề: Selling; Bán hàng
Brief Table of Contents: The Field of selling; Knowledge and skill requirements; The partnership process; The salesperson as manager
Đang xem: 1500