Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.4052 C6787N
Cuốn sách này giới thiệu 24 chiến lược mạnh mẽ được thiết kế để giúp bạn tiến hành đàm phán hiệu quả trong bất kỳ môi trường nào. Cuốn sách cung cấp, hướng dẫn cho bạn từng bước một phương pháp nhận...
Ký hiệu xếp giá: 658.405 2 C678
This book has three aims: to help you become good at negotiating, increase your confidence, and improve the rewards you get from con-cluding an effective negotiation.
Ký hiệu xếp giá: 658.4 C678
Contents: Competitive Versus Collaborative Decision Making; BATNA - Choosing Whether to Walk Away; Are We Ready? Inoculation Protects The Parties; Preparation Part One: Stakeholders; Preparation Part...
Đang xem: 5312