Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 519 T6271g 2008
Cuốn sách này gồm có 3 chương, với các nội dung sau: Đại số tuyến tính; Các phép biến đổi; Xác suất và quá trình ngẫu nhiên. Những nội dung trên dùng làm môn học cơ sở cho các môn học chuyên ngành...
Đang xem: 1224