Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.8T454N
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Tình hình sản xuất - chế biến - tiêu thụ rau trái ở việt Nam; nguyên liệu rau trái - cấu tạo, tính chất và những biến đổi; thu hoạch rau trái tươi;...
Ký hiệu xếp giá: 572.072TR120B
Sách gồm 10 bài thực hành, giúp sinh viên nắm vững tính chất hóa sinh học của các thành phần thực phẩm và hiểu rõ hơn về các kiến thức đã học từ các môn hóa học thực phẩm và hóa sinh học. Các bài...
Đang xem: 215