Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.31 T100NG
Cuốn sách này trình bày 500 câu hỏi và đáp án về thực hành sửa chữa máy điện và động cơ điện. Các câu hỏi được sắp xếp theo từng chủ điểm, như: máy phát điện một chiều, máy phát điện DC, máy phát...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 T100NG
Sách trình bày: phương pháp quấn dây và sử dụng các thiết bị điện gia dụng (tìm hiểu về điện và hệ thống điện, tìm hiểu về bảng điện và sơ đồ mạch điện, tìm hiểu về công tắc gắn trên tường, tìm hiểu...
Đang xem: 1317