Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 908.597 7 TK
Chương 1: Nguồn gốc ra đời của an ninh Miền Nam Chương 2: Phục chế - Tôn tạo di tích gắn liền với giáo dục truyền thống Chương 3: Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ Chương 4: Xưa chiến đấu dũng cảm,...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 07 Đ312TR
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: mở đầu về phong cách học; các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong tiếng Việt; ngôn ngữ nghệ thuật; các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ...
Ký hiệu xếp giá: 421.595 695 922 M312PH
Sách bao gồm các bài học tiếng Nhật theo các chủ đề thường gặp trong cuộc sống đời thường. Mỗi bài học bao gồm phần mẫu câu cơ bản và phần luyện tập đàm thoại, nội dung học được trình bày dưới ba...
Đang xem: 714