Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.9T3641
Chủ đề: Độc chất học
Giới thiệu sơ lược về môn học, khái niệm chất độc, sự hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ, các tác động của chất độc đối với cơ thể và nguyên tác xử ý ngộ độc. Phương pháp phân tích bao gồm lấy...
Ký hiệu xếp giá: 543TR120T
Nội dung cuốn sách bao gồm: đại cương về phân tích dụng cụ, đại cương về phân tích quang học, quang học hấp thụ phân tử, quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử, quang phổ huỳnh quang, một số phương...
Ký hiệu xếp giá: 668.55K473n 2019
Chủ đề: Mỹ phẩm
Trình bày khái quát tình hình quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm ở Việt Nam. Phân tích một số hợp chất màu và bảo quản bị cấm hoặc sử dụng có giới hạn trong mỹ phẩm và một số hợp chất có tác dụng...
Ký hiệu xếp giá: 615.10724T3641
Trình bày các nội dung thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) ứng dụng trong lĩnh vực dược: quá trình hình thành - quốc tế hoá nguyên tắc GLP, giới thiệu các nguyên tắc, khái quát ISO/IEC17025, triển...
Đang xem: 1089