Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 951C118n 2017
Khám phá những bí mật của nền văn minh lâu đời nhất thế giới - Trung Quốc. Tìm hiểu nền văn hóa và tín ngưỡng Trung Quốc, từ nguồn gốc cổ xưa ban đầu cho đến khi chế độ phong kiến sụp đổ. Hơn 300...
Ký hiệu xếp giá: 428.332Ti-H
MỤC LỤC Phần 1: Các thủ tục & dịch vụ ngân hàng Bài 1: Quỹ tiết kiệm Bài 2: Tài khoản chi phiếu Bài 3: Cho vay Bài 4: Thế phấp Bài 5: Tín dụng tiêu dùng Bài...
Ký hiệu xếp giá: 624.17V500QU
Ansys có thể giải các bài toán phân tích tĩnh, động học các kết cấu, phân tích đàn hồi đến phân tích đàn hồi dẻo, đàn hồi nhớt, phi tuyến tính học, phi tuyến vật liệu, phân tích ổn định cho các kết...
Đang xem: 838