Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
Mục lục: 1. Chào hỏi - Giới thiệu 2. So đếm 3. Tạm biệt 4. Cám ơn 5. Xin lỗi, nhận lỗi 6. Yêu cầu, xin phép 7. Mời mọc 8. Đồng ý 9. Từ chối- Không đồng ý 10. Biểu lộ tình cảm 11. Quan hệ xã hội 12....
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
Mục lục: 1. Bắt chuyện 2. Giữ câu chuyện tiếp tục 3. Thông tin về bạn bè 4. Một số cụm từ 5. Cơ thể, bệnh tật 6. Tiệm may 7. Mua sắm 8. Cửa hàng điện máy 9. Đi siêu thị 10. Tiệm giày 11. Cửa hàng mỹ...
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
1. Khen ngợi 2. Yêu cầu người khác nói chậm lại 3. Giao tiếp nam nữ và kết hôn 4. Tai nạn- Sự cố trên đường 5. Bị mất cắp 6. Sửa máy ảnh 7. Nghỉ ngơi trong chuyến du lịch 8. Xem phim 9. Đồ trang sức...
Đang xem: 1971