Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465J664i 2011
Contents: human resources, organization, change, responsibility, governance, start-ups, resources, power, e-marketing, risk, misconduct, development.
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465T774i 2006
Career skills sections help to develop key communicative skills. Each unit ends with a Dilemma and Decision page which enables students to review language whilst completing problem solving...
Đang xem: 845