Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3Li-B
Chapter1: Education and Student Life Chapter 2: City Life Chapter3: Business and Money Chapter 4: Jobs and Professions Chapter 5: Lifestyles Chapter 6: Travel and Transportation Chapter 7: North...
Ký hiệu xếp giá: 421.6Mo-K
Lesson 1: Xin cấp thị thực Lesson 2: Trên máy bay Lesson 3: Hoàn tất thủ tục nhập cảnh và hải quan Lesson 4: Hỏi đường đi Lesson 5: Đi taxi Lesson 6: Đi xe buýt Lesson 7: Sử dụng tàu điện ngầm Lesson...
Ký hiệu xếp giá: 428TOEFL
Phần giới thiệu Bài thi thử Phần 1: Nghe hiểu Phần 2: Cấu trúc và lỗi trong văn viết Phần 3: Đọc hiểu Phần 4: Bài kiểm tra viết tiếng Anh Bài thực hành 01 Bài thực hành 02 Tapescripts Answer Key Index
Ký hiệu xếp giá: 428.24B8759h
Contents: Words in Context; Theme Grouping: Living Things; Theme Grouping: Time and Space; Everyday and Specific Vocabulary; Roots; Theme Grouping: Thought and Communication; Theme Grouping: Feelings...
Ký hiệu xếp giá: 428.3TOEFL
MỤC LỤC Part A: Các bài đối thoại Part B: Các bài đàm thoại dài Part C: Các bài nói ngắn Part D: Các bài thực hành nghe hiểu Part E: Lời đọc Part F: Lời đọc các bài nghe thực hành Lời giải
Đang xem: 952