Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.88 Đ455D
Sách gồm hai phần: phần lý luận và phần thuốc đông dược. Phần lý luận trình bày một số vấn đề về y học dân tộc, vấn đề kết hợp y học hiện đại và y học dân tộc. Phần thuốc đông dược trình bày đại...
Ký hiệu xếp giá: 615.88 TR120TH
Cuốn sách trình bày một số vị thuốc nam thường dùng có ở nhiều vùng đất nước ta. Trong mỗi vị có trình bày thứ tự các mục sau: tên của các vị thuốc gồm tên thông thường và tên địa phương; quy cách,...
Đang xem: 613