Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.120711G434
Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại gồm: Nghiệp vụ huy động vốn, tín dụng, nghiệp vụ cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh,...
Ký hiệu xếp giá: 332.120 76H250TH
Sách trình bày thành hai phần: hệ thống bài tập và bài giải; đề thi hết môn. Phần hệ thống bài tập và bài giải, bao gồm các nội dung: tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ nguồn vốn trong...
Ký hiệu xếp giá: 332.12NG307V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM); Nghiệp vụ nguồn vốn trong NHTM; Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh; Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán;...
Ký hiệu xếp giá: 332.45TR120TH
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái: Tỷ giá hối đoái (Forex rate) - Thị trường hối đoái (Forex market), Các giao dịch hối đoái (Forex...
Ký hiệu xếp giá: 332.45TR119TH
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: tỷ giá hối đoái; các giao dịch hối đoái; những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; phương tiện tín dụng chứng từ; cá...
Đang xem: 681