Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 915.974 9 TR120Đ
Sách là một tập hợp gồm 34 bài viết, đủ mọi thể tài giới thiệu đủ khía cạnh của nền văn hóa Huế . Nội dung sách gồm ba phần: Lịch sử và di tích, văn hóa nghệ thuật và những vấn đề khác.
Ký hiệu xếp giá: 394.309 597 49 TR120A
Sách giới thiệu những trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế, nhưng trò mang tính cộng đồng, tính hội nhóm và cả những trò mang tính cá nhân.
Đang xem: 1492