Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.133T120Đ
Nội dung sách gồm: giới thiệu ngôn ngữ pascal; cấu trúc tổng quát của một chương trình pascal; các kiểu dữ liệu đơn giản; hằng, biến, biểu thức, câu lệnh, lệnh gán, lệnh ghép; xuất nhập dữ liệu; câu...
Ký hiệu xếp giá: 511.6To-H
Mục lục Chương I: các phép tình về giai thừa CHương II: Phương pháp đếm Phương III: Hoán vị Chương IV: Chỉnh hợp CHương V: Tổ hợp CHương VI: Nhị thức newton CHương VII: Hoán vị, chỉnh hợp có lặ lại...
Ký hiệu xếp giá: 516Hi-H
Chủ đề: Hình học
Chương 1: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương 2: Vectơ trong không gian Chương 3: Mặt và đường trong không gian
Ký hiệu xếp giá: 519.7Tr-H
Mục lục Chương I: PHương pháp tổng quát đề giải một bài toán trên máy tính CHương II: Các bài toán cơ bản Chương III: Các đề thi tin học qucố tế
Ký hiệu xếp giá: 004.015 1Ph-H
Chương 1: Phương pháp tổng quát để giải một bài toán Chương 2: Các bài toán cơ bản Chương 3: Các đề thi tin học quốc tế
Đang xem: 315