Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Di-N
Chương 1: Phưong pháp luận Chương 2: Trạm điện phụ phân phối cao thế hạ thế Chương 3: Nối kết với hệ thống cung cấp điện hạ thế Chương 4: Cải tiến hệ số công suất và lọc hài Chương 5: Phân phối...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 5 Do-C
Bài 1: Đặc điểm vật lý và điện của máy phát điện xoay chiều ba pha Bài 2: Tổ máy phát điện Bài 3: Vận hành song song máy phát điện xoaychiều ba pha Bài 4: Đi dây máy páht điện xoay chiều Bài 5: 6n...
Ký hiệu xếp giá: 621.31 Ph-D
Bài 1: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện một chiều Bài 2: Máy phát điện một chiều kích từ riêng Bài 3: Máy phát điện mạch rẽ tự kích từ Bài 4: Máy phát điện một chiều dây quấn hỗn hợp Bài 5: Ôn...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Th-D
Bài 1: Giới thiệu chung Bài 2: Electron và định luật Ohm Bài 3: Mạch nối tiếp Bài 4: Mạch song song Bài 5: Mạch nối tiếp - song song Bài 6:Điệng năng và công suất Bài 7: Ăc quy Bài 8: Dây dẫn Bài...
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Th-D
Bài 1: Nguyên tắc về dòng xoay chiều Bài 2: Độ từ cảm và cảm kháng Bài 3: Điện dung và dung kháng Bài 4: Mạch nối tiếp : Điện trở và từ cảm Bài 5: Mạch nối tiếp : Điện trở và điện dung Bài 6: Mạch...
Đang xem: 1357