Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 628.1 C123TH
Cuốn sách này trình bày những phần chính sau: Cấp nước bên ngoài công trình; Thoát nước bên ngoài công trình; Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà; Hệ thống thoát nước trong nhà; Cấp nước nóng; Phụ lục...
Ký hiệu xếp giá: 628.44 Qu-R
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Nguồn gốc, phân loại chất thải rắn đô thị Chương 3: Thu gom, lưu giữ và xử lý tại chỗ chất thải rắn từ nhà ở Chương 4: Thu gom, tập trung và vận chuyển chất thải rắn đô thị...
Ký hiệu xếp giá: 628.23 Tr-N
Mục lục Chương I: hệ thống và sơ đồ thoát nước các xí nghiệp công nghiệp Chương II: Cơ sở chọn phương pháp xử lý nước thải các xí nghiệp công nghiệp Chương III: Điều hòa lưu lượng và nồng độ nước...
Đang xem: 466