Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.03 P200A
Cuốn từ điển này cung cấp các thuật ngữ, các phạm trù, khái niệm cơ bản về kinh tế học hiện đại được sắp xếp vần chữ cái tiếng Anh, một số thuật ngữ kinh tế chủ yếu đã được trình bày kết hợp với minh...
Đang xem: 184