Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 571.2 TR120L
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: các chỉ tiêu vi sinh vật thường được kiểm soát trong nước, thực phẩm và mỹ phẩm, yêu cầu cowbanr của phòng kiểm nghiệm vi sinh vật, phương pháp thu, bảo quản và...
Ký hiệu xếp giá: 660.65 T7721t
Nội dung của sách giới thiệu các kỹ thuật cơ bản của công nghệ gen, bao gồm các khái niệm cơ bản về tạo dòng, các kỹ thuật tạo dòng và các kỹ thuật phân tích dòng tái tổ hợp.
Đang xem: 239