Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.1 T7721c 2023
Chủ đề: Vật lý; Dược học
Trình bày vai trò của vật lý trong ngành dược, những kiến thức về công cơ học và cơ năng, cơ học chất lỏng, nhiệt động lực học, dòng điện không đổi, quang sóng và dụng cụ quang sóng, quang hạt và...
Ký hiệu xếp giá: 530.078 T7721t 2019
Trình bày lý thuyết về các phép tính sai số; sức căng bề mặt chất lỏng; nhiệt nóng chảy; nhiệt độ nóng chảy; độ dẫn điện riêng dung dịch; khảo sát góc quay cực dung dịch đường sucrcza; quang phổ hấp...
Đang xem: 7734