Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 158.658 3Nh-C
Chương I : Sử dụng người. Chương II : Điều khiển nhân viên. Chương III : Đào tạo người. Chương IV : Phát huy con người. Chương V : Con người.
Ký hiệu xếp giá: 658.562Qu-D
Chương 1: Thú vị thế nào khi nhình qua lăng kính QC Chương 2: Quá trình phát triển QC ở Nhật Bản Chương 3: Các thực hiện quản lý chất lượng Chương 4: Tấn công cũng như phòng thủ đều phụ thuộc trí...
Ký hiệu xếp giá: 658TK
Chương 1 :Những vấn đề cơ bản về Quản lý Chương 2 :Cách nhận biết và cách giải quyết Chương 3 : Những điều cần nhớ trong hướng dẫn chỉ đoạ cấp dưới Chương 4 : Tạo mối quan hệ tốt nơi làm việc Chương...
Đang xem: 1426