Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TR120TH
Cuốn sách gồm 20 học theo các chủ đề thường gặp trong công ty. Mỗi bài học gồm bài đàm thoại chính, bài đàm thoại tương tự hoặc bài đàm thoại ứng dụng, các câu ví dụ hướng dẫn sử dụng cấu trúc câu và...
Đang xem: 1195