Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.62 Co-S
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở hoá sinh , Di truyền học của công nghệ vi sinh Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp Chương 4: Vi sinh vật trong sản suất rượu Chương...
Ký hiệu xếp giá: 631.395 97 Ma-P
Chương 1: Các kiến thức chung về máy gia công cơ học nông sản thực phẩm Chương 2: áy và thiết bị dùng để rửa và làm sạch nguyên liệu thực vật từ vỏ bên ngoài Chương 3: Các amý phân loại sản phẩm rời...
Ký hiệu xếp giá: 702.81 TK
Mục lục 1. Chiếc vớ Giáng Sinh 2. Con gấu trúc 3. Cây thông giáng sinh 4. Thiệp cánh cửa 5. vẽ trái châu 6. Ông già noel 7. Thiệp hình cây thông
Ký hiệu xếp giá: 495.18 Tr-L
Chủ đề: Trung Ngữ
Mục lục Phần I: Bộ đề ôn luyện tiếng hán sơ cấp Phần II: Bộ đề ôn luyện tiếng hán trung, cao cấp Phần III: Một vài đề thi mẫu và luyện dịch tiếng trung
Ký hiệu xếp giá: 495.18 Tr-L
Chủ đề: Trung Ngữ
Mục lục Phần I: Bộ đề ôn luyện tiếng hàn sơ, trung cấp và đáp án Phần II: B965 đền ôn luyện tiếng hán cao cấp
Ký hiệu xếp giá: 495.18 Tr-L
Chủ đề: Trung Ngữ
Mục lục Phần I: Ôn luyện tiếng hán hiện đại sơ, trung cấp Phần II: Ôn luyện tiếng hán hiện đại cao cấp
Ký hiệu xếp giá: 495.115 TR120TH
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách có khoảng gần 600 từ, gồm chữ Hán, phiên âm, từ loại, âm Hán Việt và nghĩa tiếng Việt. Có một số từ mới còn được chú giải cách dùng và ý nghĩa của từ phù hợp với ngữ cảnh của bài đọc. Sách giới...
Đang xem: 631