Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
10 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.111D928h 1
Bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 3 tập chia thành 6 cuốn. Trong quyển hạ 2 tập 1 này giới thiệu 30 bài học, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài tiếng Trung Quốc theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài...
Ký hiệu xếp giá: 495.111D928t 1
Bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 3 tập chia thành 6 cuốn. Trong Quyển thượng 1 tập 1 này giới thiệu 30 bài học, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài tiếng Trung Quốc theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm...
Ký hiệu xếp giá: 495.111D928h 2
Giới thiệu 10 bài học tiếng Trung Quốc (bài 11 đến bài 20) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.111D928t 2
Bộ Giáo trình Hán ngữ gồm 3 tập chia thành 6 cuốn. Trong Quyển thượng 3 tập 2 này giới thiệu 10 bài học (bài 1 đến bài 10) tiếng Trung Quốc theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá,...
Ký hiệu xếp giá: 495.111D926h 3
Giới thiệu 13 bài học tiếng Trung Quốc (bài 14 đến bài 26) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.111D928t 3
Giới thiệu 13 bài học tiếng Trung Quốc (bài 01 đến bài 13) theo các chủ đề khác nhau. Cấu trúc các bài gồm bài khoá, từ vựng, chú thích, ngữ pháp và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.18Tr-L
Chủ đề: Trung Ngữ
Mục lục Phần I: Bộ đề ôn luyện tiếng hán sơ cấp Phần II: Bộ đề ôn luyện tiếng hán trung, cao cấp Phần III: Một vài đề thi mẫu và luyện dịch tiếng trung
Ký hiệu xếp giá: 495.18Tr-L
Chủ đề: Trung Ngữ
Mục lục Phần I: Bộ đề ôn luyện tiếng hàn sơ, trung cấp và đáp án Phần II: B965 đền ôn luyện tiếng hán cao cấp
Ký hiệu xếp giá: 495.18Tr-L
Chủ đề: Trung Ngữ
Mục lục Phần I: Ôn luyện tiếng hán hiện đại sơ, trung cấp Phần II: Ôn luyện tiếng hán hiện đại cao cấp
Ký hiệu xếp giá: 495.115TR120TH
Chủ đề: Tiếng Trung
Sách có khoảng gần 600 từ, gồm chữ Hán, phiên âm, từ loại, âm Hán Việt và nghĩa tiếng Việt. Có một số từ mới còn được chú giải cách dùng và ý nghĩa của từ phù hợp với ngữ cảnh của bài đọc. Sách giới...
Đang xem: 779