Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547.076 TR120TH
Cuốn sách này bao gồm 02 phần: Phần I là những câu hỏi và bài tập về các loại đồng phân, hiệu ứng và cơ chế phản ứng, các phương pháp tổng hợp và tính chất hóa lý của các hợp chất hữu cơ với các...
Ký hiệu xếp giá: 547 TR120TH
Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết hóa hữu cơ, ảnh hưởng của thành phần và cấu tạo đến sự phân bố mật độ điện tử của các nguyên tử trong phân tử, ảnh hưởng của cấu tạo đến cơ chế,...
Ký hiệu xếp giá: 547.2 TR120TH
Nội dung chính của quyển sách bao gồm: kỹ thuật thí nghiệm hữu cơ, các phản ứng tổng hợp hữu cơ, ba chuyên đề tổng hợp hữu cơ, phân tích các hợp chất hữu cơ.
Đang xem: 1362